Khác biệt giữa các bản “chuyên”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|c|h|u|y|ê|n}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[尃]]: [[chuyên]], [[phu]]
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[邅]]: [[chiên]], [[triển]], [[chuyên]]
*[[叀]]: [[chuyên]]
*[[專]]: [[chuyên]]
*[[𤮍]]: [[chuyên]]
*[[搏]]: [[bác]], [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[甎]]: [[chuyên]]
*[[耑]]: [[đoan]], [[xuyên]], [[chuyên]]
*[[专]]: [[đoan]], [[chuyên]]
*[[砖]]: [[chuyên]]
*[[颛]]: [[chuyên]]
*[[鄟]]: [[chuyên]]
{{mid}}
*[[抟]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[椽]]: [[duyến]], [[duyên]], [[triện]], [[chuyên]]
*[[囀]]: [[chuyển]], [[chuyên]], [[chuyến]]
*[[鱄]]: [[dong]], [[dung]], [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磗]]: [[cổn]], [[chuyên]]
*[[磚]]: [[chuyên]]
*[[嫥]]: [[chuyên]]
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyển]], [[chuyên]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[甎]]: [[chuyên]]
*[[耑]]: [[chuyên]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磗]]: [[chuyên]]
{{mid}}
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyển]], [[chuyên]]
*[[椽]]: [[chuyên]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[尃]]: [[chuyên]], [[phu]]
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[專]]: [[chuyên]], [[chuyện]], [[choen]], [[choèn]], [[chuyến]]
*[[甎]]: [[chuyên]], [[gạch]]
*[[耑]]: [[chuyên]], [[đoan]], [[xuyền]]
*[[专]]: [[chuyên]]
*[[砖]]: [[chuyên]]
*[[颛]]: [[chuyên]]
*[[鄟]]: [[chuyên]]
*[[膞]]: [[chuyên]], [[thuần]]
*[[椽]]: [[triện]], [[chuyên]], [[duyên]]
*[[叀]]: [[chuyên]]
{{mid}}
*[[鱄]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[轉]]: [[chuyên]], [[chuyền]], [[chuyển]], [[choẻn]], [[chuyến]]
*[[𦉊]]: [[chuyên]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磚]]: [[chuyên]], [[gạch]]
*[[䏝]]: [[chuyên]]
*[[嫥]]: [[chuyên]]
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyên]], [[chuyển]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Tính từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi