Khác biệt giữa các bản “trì”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]]: {{IPA|/{{VieIPA|t|r|ì}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[持]]: [[trì]]
*[[墀]]: [[tê]], [[trì]]
*[[馳]]: [[khu]], [[trì]]
*[[茌]]: [[trì]]
*[[箎]]: [[trì]]
*[[謘]]: [[trì]]
*[[弛]]: [[thí]], [[trì]], [[thỉ]]
*[[踟]]: [[trừ]], [[tri]], [[trì]]
*[[褫]]: [[trị]], [[sỉ]], [[trì]]
*[[茬]]: [[tra]], [[trì]]
*[[蚳]]: [[chỉ]], [[sánh]], [[trì]], [[chì]]
*[[䶵]]: [[trì]]
*[[遟]]: [[trì]]
*[[治]]: [[trị]], [[trì]]
*[[遅]]: [[trì]]
{{mid}}
*[[手]]: [[trì]], [[thủ]]
*[[峙]]: [[trữ]], [[trì]], [[trĩ]]
*[[泜]]: [[đề]], [[tri]], [[trì]]
*[[迟]]: [[trí]], [[trì]], [[trĩ]], [[khích]]
*[[池]]: [[trì]]
*[[跢]]: [[trì]]
*[[篪]]: [[trì]]
*[[驰]]: [[trì]]
*[[遲]]: [[trí]], [[trì]], [[trĩ]]
*[[拸]]: [[trì]]
*[[坻]]: [[chỉ]], [[để]], [[trì]], [[chì]]
*[[杼]]: [[trứ]], [[trị]], [[trữ]], [[trì]], [[thư]], [[thự]], [[thữ]]
*[[竾]]: [[trì]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[持]]: [[trì]]
*[[池]]: [[trì]]
*[[遅]]: [[trì]]
*[[墀]]: [[trì]]
*[[篪]]: [[trì]]
*[[茌]]: [[trì]]
*[[馳]]: [[trì]]
{{mid}}
*[[遲]]: [[trí]], [[trì]]
*[[峙]]: [[trì]]
*[[治]]: [[trị]], [[trì]]
*[[踟]]: [[trì]]
*[[竾]]: [[trì]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[持]]: [[trờ]], [[giầy]], [[trì]], [[ghì]], [[nghỉ]], [[trầy]], [[chì]], [[chày]]
*[[墀]]: [[trì]]
*[[茌]]: [[sè]], [[sì]], [[trì]], [[sậy]]
*[[箎]]: [[trì]]
*[[𡂙]]: [[trề]], [[chầy]], [[trì]]
*[[謘]]: [[trì]]
*[[踟]]: [[trì]], [[trư]]
*[[蚳]]: [[trì]], [[chì]], [[đĩa]]
*[[󰁜]]: [[trì]]
*[[馳]]: [[trì]]
*[[𨨲]]: [[trì]], [[chì]]
*[[迟]]: [[chầy]], [[trì]], [[khích]], [[chày]]
*[[遅]]: [[trì]]
{{mid}}
*[[𨃌]]: [[giày]], [[trì]], [[day]]
*[[泜]]: [[tri]], [[trì]], [[dề]]
*[[遟]]: [[trì]]
*[[迡]]: [[chầy]], [[trì]], [[chề]]
*[[池]]: [[trề]], [[trì]], [[đìa]], [[trầy]]
*[[跢]]: [[trì]], [[đá]]
*[[篪]]: [[trì]]
*[[驰]]: [[trì]]
*[[遲]]: [[rì]], [[chầy]], [[trì]], [[trĩ]], [[chề]], [[trìa]], [[chày]]
*[[拸]]: [[trì]], [[đưa]]
*[[坻]]: [[trì]], [[để]], [[đế]], [[chỉ]], [[chì]]
*[[竾]]: [[trì]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
* [[Trì]]
[[fr:trì]]
[[sv:trì]]
{{-ref-}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
5.876

lần sửa đổi