Khác biệt giữa các bản “cấu”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (robot Ajoute: fr)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|c|ấ|u}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[鈁]]: [[cấu]], [[phương]]
*[[㖃]]: [[tầm]], [[hống]], [[hấu]], [[hậu]], [[cấu]]
*[[逅]]: [[cấu]]
*[[构]]: [[câu]], [[cấu]]
*[[耇]]: [[củ]], [[cấu]], [[cẩu]], [[cú]]
*[[搆]]: [[câu]], [[cấu]]
*[[傋]]: [[cấu]]
*[[冓]]: [[cấu]]
*[[够]]: [[cấu]], [[cú]], [[hú]]
*[[夠]]: [[cấu]], [[cú]], [[hú]]
*[[垢]]: [[cấu]]
*[[购]]: [[cấu]]
*[[覯]]: [[cấu]], [[cấy]]
*[[舺]]: [[cấu]]
*[[訽]]: [[cấu]]
*[[媾]]: [[cấu]]
*[[彀]]: [[cấu]]
{{mid}}
*[[𣫃]]: [[cấu]]
*[[鷇]]: [[cấu]]
*[[構]]: [[cấu]]
*[[雊]]: [[cấu]], [[cẩu]]
*[[觏]]: [[cấu]]
*[[遘]]: [[cấu]]
*[[诟]]: [[cấu]]
*[[句]]: [[câu]], [[cấu]], [[cú]]
*[[姤]]: [[cấu]]
*[[詬]]: [[cấu]]
*[[呴]]: [[hống]], [[hấu]], [[cấu]], [[hứa]], [[ha]], [[hu]]
*[[坸]]: [[cấu]]
*[[咾]]: [[lão]], [[cấu]]
*[[購]]: [[cấu]]
*[[勾]]: [[câu]], [[cấu]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[彀]]: [[cấu]]
*[[垢]]: [[cấu]]
*[[逅]]: [[cấu]]
*[[姤]]: [[cấu]]
*[[鷇]]: [[cấu]]
*[[搆]]: [[câu]], [[cấu]]
*[[構]]: [[cấu]]
*[[詬]]: [[cấu]]
{{mid}}
*[[覯]]: [[cấu]]
*[[冓]]: [[cấu]]
*[[遘]]: [[cấu]]
*[[句]]: [[câu]], [[cấu]], [[cú]]
*[[購]]: [[cấu]]
*[[媾]]: [[cấu]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[逅]]: [[cấu]], [[cáu]]
*[[构]]: [[cấu]]
*[[耇]]: [[củ]], [[cấu]], [[cẩu]]
*[[搆]]: [[cấu]], [[câu]], [[vấu]], [[bấu]]
*[[傋]]: [[cấu]]
*[[冓]]: [[cấu]]
*[[够]]: [[cấu]], [[cú]]
*[[夠]]: [[cấu]], [[cú]]
*[[垢]]: [[cấu]], [[cáu]]
*[[𢲤]]: [[cấu]], [[cạo]]
*[[购]]: [[cấu]]
*[[覯]]: [[cấu]], [[cào]]
*[[𢲱]]: [[cấu]]
*[[訽]]: [[cấu]]
*[[媾]]: [[cấu]]
{{mid}}
*[[彀]]: [[cấu]]
*[[鷇]]: [[cấu]]
*[[𧵈]]: [[cấu]]
*[[構]]: [[cấu]]
*[[雊]]: [[cấu]], [[cẩu]]
*[[觏]]: [[cấu]]
*[[遘]]: [[cấu]]
*[[诟]]: [[cấu]]
*[[姤]]: [[cấu]], [[cạu]], [[quạu]]
*[[詬]]: [[cấu]]
*[[呴]]: [[cấu]], [[gâu]], [[hu]], [[hấu]], [[cáu]]
*[[坸]]: [[cấu]]
*[[購]]: [[cấu]]
*[[勾]]: [[cấu]], [[câu]], [[cú]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Động từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi