Khác biệt giữa các bản “phiền”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (robot Ajoute: fr)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|p|h|i|ề|n}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[繁]]: [[bàn]], [[bà]], [[phiền]], [[phồn]]
*[[璠]]: [[phan]], [[phiền]], [[phàn]], [[phồn]]
*[[蕃]]: [[phan]], [[phiên]], [[phiền]], [[phồn]]
*[[蟠]]: [[bàn]], [[phiền]], [[phồn]]
*[[墦]]: [[phan]], [[phiền]], [[phàn]], [[phồn]]
*[[煩]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[㸋]]: [[phần]], [[phiền]]
*[[樊]]: [[phiền]], [[phàn]], [[phồn]]
*[[𨆌]]: [[phiền]]
*[[蹯]]: [[phiên]], [[phiền]], [[phàn]]
*[[烦]]: [[phiền]]
{{mid}}
*[[緐]]: [[bàn]], [[bà]], [[phiền]], [[phồn]]
*[[䌓]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[笲]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[燔]]: [[phần]], [[phiền]], [[phồn]]
*[[蘩]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[膰]]: [[phan]], [[phần]], [[phiên]], [[phiền]], [[phàn]], [[phồn]]
*[[薠]]: [[phiền]]
*[[羳]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[袢]]: [[phiền]], [[phán]], [[phạn]], [[phồn]]
*[[瀿]]: [[phiền]], [[phồn]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[蟠]]: [[bàn]], [[phiền]]
*[[蕃]]: [[phiền]]
*[[墦]]: [[phiền]]
*[[煩]]: [[phiền]]
*[[樊]]: [[phiền]], [[phàn]]
{{mid}}
*[[蹯]]: [[phiền]]
*[[膰]]: [[phần]], [[phiền]]
*[[蘩]]: [[phiền]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[繁]]: [[phiền]], [[bà]], [[phồn]], [[bàn]]
*[[蟠]]: [[phiền]], [[phồn]], [[bàn]]
*[[蕃]]: [[phiên]], [[phiền]], [[phồn]], [[phen]], [[phên]]
*[[袢]]: [[phiền]], [[phồn]], [[phán]]
*[[墦]]: [[phiền]], [[phồn]], [[phàn]]
*[[烦]]: [[phiền]]
*[[煩]]: [[phiền]], [[phồn]], [[phèn]]
*[[樊]]: [[phiền]], [[phồn]], [[phàn]]
{{mid}}
*[[緐]]: [[phiền]], [[bà]], [[phồn]], [[bàn]]
*[[羳]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[笲]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[燔]]: [[phiền]], [[phồn]], [[phần]]
*[[蘩]]: [[phiền]], [[phồn]]
*[[膰]]: [[phiên]], [[phiền]], [[phồn]], [[phần]], [[phàn]]
*[[瀿]]: [[phiền]], [[phồn]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
:* [[phiến]]
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Tính từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi