Khác biệt giữa các bản “đầu”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Corrections...)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
{{-vie-}}
{{-pron-}}
*[[w:IPA|IPA]]: {{IPA|/{{VieIPA|đ|ầ|u}}/}}
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[亠]]: [[đầu]]
*[[骰]]: [[cổ]], [[đầu]], [[sắc]]
*[[頭]]: [[đầu]]
*[[緰]]: [[đầu]]
*[[夲]]: [[bản]], [[thao]], [[đầu]], [[bổn]]
{{mid}}
*[[投]]: [[đậu]], [[đầu]]
*[[头]]: [[đầu]]
*[[酘]]: [[đầu]], [[phân]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[亠]]: [[đầu]]
*[[頭]]: [[đầu]]
*[[投]]: [[đầu]]
{{mid}}
*[[骰]]: [[đầu]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[亠]]: [[đầu]]
*[[骰]]: [[đầu]]
*[[頭]]: [[đầu]]
*[[緰]]: [[đầu]]
*[[投]]: [[đầu]], [[nhầu]]
{{mid}}
*[[头]]: [[đầu]]
*[[㪗]]: [[đầu]]
*[[酘]]: [[đầu]]
*[[姚]]: [[rêu]], [[đầu]], [[riêu]], [[diêu]], [[đào]], [[dao]]
{{bottom}}
{{-noun-}}
:'''đầu''': bộ phận của [[cơ thể]] ở trên chóp cơ thể
[[fr:đầu]]
[[nl:đầu]]
{{-ref-}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
5.876

lần sửa đổi