Khác biệt giữa bản sửa đổi của “tố”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ố}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[傃]]: [[tố]], [[tộ]]
*[[蘇]]: [[tố]], [[tô]]
*[[膆]]: [[tố]]
*[[㴑]]: [[tố]], [[nghi]]
*[[䘘]]: [[ngự]], [[tố]]
*[[榡]]: [[tố]]
*[[素]]: [[tố]]
*[[愫]]: [[tố]]
*[[愬]]: [[sánh]], [[tố]], [[sách]]
*[[溯]]: [[tố]]
*[[诉]]: [[tố]]
*[[訴]]: [[tố]]
*[[餻]]: [[cao]], [[tố]]
{{mid}}
*[[嗉]]: [[tố]]
*[[藈]]: [[quỳ]], [[tố]], [[quì]]
*[[嫊]]: [[tố]]
*[[苏]]: [[tố]], [[tô]]
*[[塑]]: [[sóc]], [[tố]]
*[[塐]]: [[tố]]
*[[㕖]]: [[tố]]
*[[做]]: [[tố]], [[tá]], [[tác]]
*[[泝]]: [[tố]], [[phi]]
*[[作]]: [[tố]], [[tá]], [[tác]]
*[[遡]]: [[tố]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[遡]]: [[tố]]
*[[素]]: [[tố]]
*[[膆]]: [[tố]]
*[[嗉]]: [[tố]]
*[[愫]]: [[tố]]
*[[愬]]: [[sách]], [[tố]]
{{mid}}
*[[溯]]: [[tố]]
*[[塑]]: [[tố]]
*[[訴]]: [[tố]]
*[[做]]: [[tố]]
*[[泝]]: [[tố]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[榡]]: [[tố]], [[tó]]
*[[素]]: [[tố]], [[tó]]
*[[傃]]: [[tộ]], [[tố]]
*[[蘇]]: [[su]], [[tố]], [[to]], [[tô]], [[tua]]
*[[膆]]: [[tố]]
*[[嗉]]: [[tố]], [[nhố]]
*[[愫]]: [[tố]]
*[[嫊]]: [[tố]]
*[[𩗃]]: [[tố]]
*[[愬]]: [[tố]], [[sách]]
*[[溯]]: [[tố]]
{{mid}}
*[[塑]]: [[tố]]
*[[塐]]: [[tố]]
*[[遡]]: [[tố]], [[sọc]]
*[[訴]]: [[tố]], [[tỏ]], [[tò]], [[túa]]
*[[𩘣]]: [[tố]]
*[[诉]]: [[tố]]
*[[做]]: [[tố]], [[tá]], [[tác]]
*[[泝]]: [[tố]]
*[[作]]: [[tố]], [[tá]], [[tác]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Động từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi