Khác biệt giữa các bản “phụ”

n
Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|p|h|ụ}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[怀]]: [[phụ]], [[phó]], [[hoài]]
*[[傅]]: [[phụ]], [[phó]], [[phu]]
*[[跗]]: [[phụ]], [[phu]]
*[[妇]]: [[phụ]]
*[[鲋]]: [[phụ]]
*[[媍]]: [[phụ]]
*[[𨸏]]: [[phụ]]
*[[駙]]: [[phụ]], [[phiếu]], [[phò]]
*[[鮒]]: [[phụ]]
*[[輔]]: [[phụ]]
*[[辅]]: [[phụ]]
*[[阝]]: [[phụ]]
*[[阜]]: [[phụ]]
*[[负]]: [[phụ]]
*[[負]]: [[phụ]]
*[[咮]]: [[phụ]], [[cật]], [[trụ]], [[chu]], [[chú]]
*[[父]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[蚹]]: [[phụ]]
*[[艃]]: [[phụ]], [[ấp]]
*[[峊]]: [[phụ]]
{{mid}}
*[[附]]: [[phụ]]
*[[䩉]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[拊]]: [[phủ]], [[phụ]], [[phu]]
*[[俌]]: [[phụ]]
*[[柎]]: [[phủ]], [[phụ]], [[phu]]
*[[祔]]: [[phụ]]
*[[埗]]: [[phụ]]
*[[赙]]: [[phụ]]
*[[付]]: [[phụ]], [[phó]]
*[[蝜]]: [[phụ]]
*[[埠]]: [[kiết]], [[phụ]]
*[[婦]]: [[phụ]]
*[[菩]]: [[phụ]], [[bồ]], [[bội]]
*[[捬]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[偩]]: [[phụ]]
*[[驸]]: [[phụ]], [[phò]]
*[[賻]]: [[phụ]]
*[[坿]]: [[phụ]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[婦]]: [[phụ]]
*[[負]]: [[phụ]]
*[[傅]]: [[phụ]], [[phó]]
*[[附]]: [[phụ]]
*[[埠]]: [[phụ]]
*[[拊]]: [[phụ]], [[phu]]
*[[柎]]: [[phủ]], [[phụ]], [[phu]]
*[[鮒]]: [[phụ]]
*[[祔]]: [[phụ]]
{{mid}}
*[[跗]]: [[phụ]]
*[[父]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[駙]]: [[phụ]], [[phò]]
*[[賻]]: [[phụ]]
*[[阜]]: [[phụ]]
*[[坿]]: [[phụ]]
*[[輔]]: [[phụ]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[怀]]: [[phụ]], [[hoài]]
*[[傅]]: [[phụ]], [[phu]], [[phó]]
*[[妇]]: [[phụ]]
*[[鲋]]: [[phụ]]
*[[媍]]: [[phụ]]
*[[𨸏]]: [[phụ]]
*[[駙]]: [[phụ]], [[phò]], [[phiếu]]
*[[鮒]]: [[phụ]]
*[[輔]]: [[phụ]]
*[[辅]]: [[phụ]]
*[[阝]]: [[phụ]], [[ấp]]
*[[阜]]: [[phụ]]
*[[负]]: [[phụ]]
*[[負]]: [[phụ]], [[phũ]]
*[[父]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[蚹]]: [[phụ]]
{{mid}}
*[[峊]]: [[phụ]]
*[[附]]: [[phụ]], [[phò]]
*[[拊]]: [[phủ]], [[phụ]]
*[[俌]]: [[phụ]]
*[[柎]]: [[phụ]], [[phu]]
*[[祔]]: [[phụ]]
*[[跗]]: [[phụ]], [[phu]]
*[[赙]]: [[phụ]]
*[[埠]]: [[phụ]]
*[[婦]]: [[vợ]], [[phụ]]
*[[偩]]: [[phụ]]
*[[菩]]: [[phụ]], [[bồ]], [[bội]], [[mồ]]
*[[賻]]: [[phụ]]
*[[坿]]: [[phụ]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi