Trần Thế Trung

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Babel-3|vi|en-3|fr-2}}
==Giới thiệu==
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/User:Tttrung Liên kết đến trang của tôi tại Wikipedia Tiếng Việt]
==Việc làm/To do==
*[[Đặc biệt:Allmessages]] công việc Việt hóa giao diện của người quản lý.
*Sửa lại các hình mà PiedBot tự động cho vào các mục từ không hợp/Corrections for image addition by PiedBot.
==Vietnamese variation on spelling==
Today, there are 2 styles of spelling in Vietnamese, one is "old", the other "new". The "old" style is based on "symmetry", while the "new" is based on a theory of pronunciation.
3.221

lần sửa đổi