Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Trang Chính/2012”

n
ct
(Sao chép từ Trang Chính (2031542))
 
n (ct)
<!-- Các hộp thông tin -->
<div align="center" style="margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; margin-left: -1em; margin-right: -1em; font-size: 90%;">
{{Trang Chính cũ|ngày 16 tháng 1 năm 20112012|ngày 4 tháng 11 năm 2021}}
{{Trang Chính/Từ trong ngày}}
{{Trang Chính/Hộp thông tin|1=