Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Gadget-navpop”

không có tóm lược sửa đổi
[[w:en:Wikipedia:Tools/Navigation popups|Các popup chuyển hướng]]:<br><span khiclass="oo-ui-inline-help oo-ui-labelWidget">Khi rê chuột lên một liên kết, sẽ tự động mở lên hộp nhỏ có thêm chi tiết về liên kết đó:<!--
--><dl><!--
--><dd><!--
-->([[w:en:Wikipedia:Tools/Navigation popups#Configuration (optional)|cấu hình thêm]])<!--
--></dd><!--
--></dl></span>