Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Gadget-CommentsInLocalTime/en”

Tạo trang mới với nội dung “Comments in local time: Show comment timestamps in local time instead of UTC
(Tạo trang mới với nội dung “Comments in local time: Show comment timestamps in local time instead of UTC”)
(Không có sự khác biệt)