Khác biệt giữa các bản “tài liệu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Lùi phá hoại)
Thẻ: Đã được lùi sửa
# [[sách|Sách]] [[báo]], [[các]] [[văn bản]] [[giúp]] [[người ta]] [[tìm hiểu]] [[vấn đề]] gì.
#: '''''Tài liệu''' học tập.''
vd: [https://hoctapsgk.com hoctapsgk.com] , [https://hoctap247.com/ hoctap247.com]
#: '''''Tài liệu''' tham khảo.''
#: ''Đọc '''tài liệu''' tại thư viện.''
Người dùng vô danh