Khác biệt giữa các bản “tê giác”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* {{ido}}: [[rinocero]]
* {{ind}}: [[badak]]
* {{mkd}}: [[носорог]] {{m}} (nosorog)
* {{fra}}: [[rhinocéros]] {{m}}
* {{fin}}: [[sarvikuono]]
4.594

lần sửa đổi