Khác biệt giữa các bản “tê giác”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{trans-top|Thú có guốc ngón lẻ}}
* {{afr}}: [[renoster]]
* {{sqi}}: [[rinoceront]] {{m}}
* {{eng}}: [[rhinoceros]]
* {{bre}}: [[frikorneg]] {{m}}
4.594

lần sửa đổi