Khác biệt giữa các bản “tê giác”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* {{fra}}: [[rhinocéros]] {{m}}
* {{spa}}: [[rinoceronte]] {{m}}
* {{tur}}: [[gergedan]]
{{trans-bottom}}
 
4.594

lần sửa đổi