Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 2012140 của Vanhvanleg (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI ĐOẠN -->{{/Đầu}}<!-- NÀY.
======================================================================== -->
 
{{#if:{{{1|}}}||{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:Translation table header lacks gloss]]}}}}<div class="NavFrame" {{#ifeq:{{{1|}}}|Translations to be checked||{{#if:{{{id|{{{1|}}}}}}|id{{=}}"Translations-{{anchorencode:{{{id|{{{1}}}}}}}}"}}}}>
<div class="NavHead" style="text-align:left; ">{{#invoke:links|remove_links|{{{1|Translations}}}}}</div>
<div class="NavContent">
{| class="translations" role="presentation" style="width:100%;" data-gloss="{{#invoke:ugly hacks|escape_wiki|{{{1|}}}}}"
|-
| class="translations-cell" style="background-color:#ffffe0; vertical-align:top; width:48%; text-align:left; " |
<noinclude>
|}</div></div>{{documentation}}</noinclude>
 
 
{{documentation subpage}}
Use this template to display a [[Wiktionary:Translations|“Translations” section]]. It '''should not be used''' for anything else.
 
==Parameters==
; <code>1=</code>
: The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.
; <code>id=</code>
: The sense id of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{temp|senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{temp|trans-see}} or {{temp|trans-top-also}}) should have the same id.
 
==Usage==
The template should be used in combination with {{temp|trans-mid}} and {{temp|trans-bottom}}, which mark the middle split-point and the end of the table respectively.
 
<pre>
{{trans-top|<!-- gloss here -->}}
{{trans-mid}}
{{trans-bottom}}
</pre>
 
==Examples==
E.g. on ''[[word]]'':
 
<nowiki>====Translations====
{{trans-top|unit of language}}
* Basque: {{t|eu|hitz}}
* Dutch: {{t|nl|woord|n}}
* French: {{t|fr|mot|m}}
* German: {{t|de|Wort|n}}
* Greek: {{t+|el|λέξη|f|tr=léxi|sc=Grek}}, {{t|el|κουβέντα|f|tr=kouvénta|sc=Grek}}, {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
{{trans-mid}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}, {{t|it|vocabolo|m}}, {{t|it|termine|m}}
* Japanese: {{t|ja|言葉|tr=kotoba|sc=Jpan}}, {{t|ja|単語|tr=tango|sc=Jpan}}
* Latin: {{t|la|vocabulum|n}}, {{t|la|verbum|n}}
* Russian: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
* Spanish: {{t|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}
 
{{trans-top|something promised}}
* Tiếng Pháp: {{t|fr|parole|f}}
* Tiếng Đức: {{t|de|Ehrenwort|n}}
* Tiếng Hy Lạp: {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
{{trans-mid}}
* Tiếng Ý: {{t|it|parola|f}}
* Tiếng Bồ Đào Nha: {{t|pt|palavra}}
* Tiếng Nga: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
{{trans-bottom}}</nowiki>
 
{{fake====|Translations}}
{{trans-top|unit of language}}
* Tiếng Basque: {{t|eu|hitz}}
* Tiếng Hà Lan: {{t|nl|woord|n}}
* Tiếng Pháp: {{t|fr|mot|m}}
* Tiếng Gruzia: {{t+|ka|სიტყვა}}
* Tiếng Đức: {{t|de|Wort|n}}
* Tiếng Hy Lạp: {{t+|el|λέξη|f}}, {{t|el|κουβέντα|f}}, {{t+|el|λόγος|m}}
{{trans-mid}}
* Tiếng Ý: {{t|it|parola|f}}, {{t|it|vocabolo|m}}, {{t|it|termine|m}}
* Tiếng Nhật: {{t|ja|言葉|tr=kotoba|sc=Jpan}}, {{t|ja|単語|tr=tango|sc=Jpan}}
* Tiếng Latinh: {{t|la|vocabulum|n}}, {{t|la|verbum|n}}
* Tiếng Bồ Đào Nha: {{t+|pt|palavra|f}}
* Tiếng Nga: {{t|ru|сло́во|n}}
* Tiếng Tây Ban Nha: {{t|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}
 
{{trans-top|something promised}}
* French: {{t|fr|parole|f}}
* German: {{t|de|Ehrenwort|n}}
* Greek: {{t+|el|λόγος|m}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}
{{trans-mid}}
* Portuguese: {{t|pt|palavra}}
* Russian: {{t|ru|сло́во|n}}
* Spanish: {{t+|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}
 
==See also==
* {{temp|trans-top-also}}
* {{temp|trans-see}}
* {{temp|trans-bottom}}
* {{temp|t}}
* {{temp|t+}}
* {{temp|t-check}}
 
== TemplateData ==
<templatedata>
{
"params": {
"1": {
"label": "gloss",
"description": "The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.",
"example": "enjoy; have affection for",
"type": "string",
"suggested": true
},
"id": {
"label": "sense ID",
"description": "The sense ID of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{temp|senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{temp|trans-see}} or {{temp|trans-top-also}}) should have the same ID.",
"type": "line"
}
},
"description": "Marks the beginning of a translation table",
"format": "{{_|_=_}}\n"
}
</templatedata>
<includeonly>
4.635

lần sửa đổi