Khác biệt giữa các bản “đạt”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
*[[蔬]]: [[đạt]], [[sơ]]
{{mid}}
*[[鞑]]: [[đạt]], [[thátphát]]
*[[哒]]: [[đạt]], [[đátđat]]
*[[㣵]]: [[đạt]]
*[[達]]: [[đạt]], [[điền]]
{{-paro-}}
{{đầu}}
:* [[đấtđạt]]
:* [[đắt]]
:* [[dạt]]
# [[yêu cầu|Yêu cầu]], [[mức]] [[tương]] đối (thường nói về sự đánh giá nghệ thuật).
#: ''Dùng chữ '''đạt'''.''
#: ''Bàidanh thơtừ '''đạt'''.''
# {{term|Id.; kết hợp hạn chế}} . (Vận hộicách) [[may mắn]], làm việc gì cũng [[dễ]] đạt [[kết quả]] [[mong muốn]].
#: ''Vận '''đạt'''.''
 
Người dùng vô danh