Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wiktionary:Hành chính viên”

→‎Đồng ý: Đồng ý và phong cấp
(→‎Đồng ý: Đồng ý và phong cấp)
#{{OK}} [[Thành viên:Baoothersks|Baoothersks]] ([[Thảo luận Thành viên:Baoothersks|thảo luận]]) 06:58, ngày 16 tháng 12 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Cần cấp quyền cho thành viên để nhanh chóng cấp cờ thành viên mới chú tâm đến dự án này. [[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 17:16, ngày 16 tháng 12 năm 2020 (UTC)
# {{OK}} Cám ơn bạn rất nhiều vì ra ứng cử làm HCV! Mong là bạn có thể giúp phát triển dự án này một cách tích cực hơn tôi. &ndash;&nbsp;[[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]]&nbsp;<sup>[[Thảo luận Thành viên:Mxn|<span style="display: inline-block;">&#x1f4ac;</span>]]</sup> 19:40, ngày 19 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 
=== Kết quả ===
Trước đây, tôi thường chờ đợi hai tuần sau lời đề cử để cho phép cộng đồng thảo luận đầy đủ; tuy nhiên, vì hình như [[:vi:WP:SNOW|bạn không thể thua]] và dự án này (nhất là tôi) rất cần sự giúp đỡ của bạn trong vai trò HCV, tôi đã phong cấp HCV cho bạn. Lần nữa xin cám ơn bạn. &ndash;&nbsp;[[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]]&nbsp;<sup>[[Thảo luận Thành viên:Mxn|<span style="display: inline-block;">&#x1f4ac;</span>]]</sup> 19:40, ngày 19 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 
=== Phản đối ===