Khác biệt giữa các bản “con tịnh”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''con tịnh''' # Con Hậu trong cờ vua. # Chỉ cáito lớn. {{…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''con tịnh''' # Con Hậu trong cờ vua. # Chỉ cáito lớn. {{…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh