Khác biệt giữa các bản “bực dọc”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-verb-}} '''bực dọc''' # Khó chịu trong lòng. {{mẫu}} Thể loại:Động từ ti…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-verb-}} '''bực dọc''' # Khó chịu trong lòng. {{mẫu}} Thể loại:Động từ ti…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh