Khác biệt giữa các bản “颱風”

Tạo trang mới với nội dung “{{-hans-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-noun-}} '''颱風''' # Bão. {{-syn-}} * đài phong {{mẫu}} Thể loại:Danh từ tiếng Hán
(Tạo trang mới với nội dung “{{-hans-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-noun-}} '''颱風''' # Bão. {{-syn-}} * đài phong {{mẫu}} Thể loại:Danh từ tiếng Hán”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh