Khác biệt giữa các bản “con tạo xoay vần”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''con tạo xoay vần''' # Cái xoay tròn như cuộc đời chỉ là vòng…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''con tạo xoay vần''' # Cái xoay tròn như cuộc đời chỉ là vòng…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh