Khác biệt giữa các bản “ấm ớ”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''ấm ớ''' # Không hiểu sự việc trước mắt. {{mẫu}} Thể loại:Tụ…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''ấm ớ''' # Không hiểu sự việc trước mắt. {{mẫu}} Thể loại:Tụ…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh