Khác biệt giữa các bản “friggin' sweet”

Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} {{-proverb-}} '''friggin' sweet''' # Ấm , lố bịch, khiến người ta chê cười. {{mẫu}} Thể lo…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} {{-proverb-}} '''friggin' sweet''' # Ấm , lố bịch, khiến người ta chê cười. {{mẫu}} Thể lo…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh