Khác biệt giữa các bản “khi sư diệt tổ”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-phrase-}} '''khi sư diệt tổ''' # Bội phản. {{mẫu}} Thể loại:Thành ngữ tiếng…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-phrase-}} '''khi sư diệt tổ''' # Bội phản. {{mẫu}} Thể loại:Thành ngữ tiếng…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh