Khác biệt giữa các bản “ОМОН”

Tạo trang mới với nội dung “{{-ara-}} {{-noun-}} '''ОМОН''' # Cảnh sát trang. # Cảnh sát kháng bạo động. {{mẫu}} Thể loại…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-ara-}} {{-noun-}} '''ОМОН''' # Cảnh sát trang. # Cảnh sát kháng bạo động. {{mẫu}} Thể loại…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh