Khác biệt giữa các bản “money loves everyone”

Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} {{-phrase-}} '''money loves everyone''' # tiền là có tất. {{mẫu}} Thể loại:Thành ngữ tiếng Anh
(Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} {{-phrase-}} '''money loves everyone''' # tiền là có tất. {{mẫu}} Thể loại:Thành ngữ tiếng Anh”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh