Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ngoải”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-pronoun-}}
'''ngoải'''
# {{term|Phng, Kng}} [[ngoài|Ngoài]] [[đó]], [[ngoài]] [[ấy]].
#: ''Đi ra''' ngoải'''.''
#: ''Mày ở đây, tao ra '''ngoải''' một lát''!
Người dùng vô danh