Khác biệt giữa các bản “sinh sôi”

không có tóm lược sửa đổi
Đặt câu:-Thời tiết nóng ẩm, sâu bọ sinh sôi rất nhanh
-Của cải sinh sôi nẩy nở
[[Thể loại:Tục ngữ tiếng Việt]]
Người dùng vô danh