Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:tổ quốc”

n
Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thảo luận:Tổ quốc thành Thảo luận:tổ quốc: đây là một danh từ chung, và không phải "lúc nào cũng viết hoa" như lý do trong tác vụ di chuyển trước
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thảo luận:Tổ quốc thành Thảo luận:tổ quốc: đây là một danh từ chung, và không phải "lúc nào cũng viết hoa" như lý do trong tác vụ di chuyển trước)