Khác biệt giữa các bản “quý”

n (Bot: Dọn các liên kết liên wiki cũ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
{{-vie-}}
{{-pron-}}
===[[w:Phiên âm Hán-Việt|Phiên âm Hán–Việt]]===
{{vie-pron|quý}}
<span></span><div class="NavFrame collapsed">
 
<div class="NavHead">Các chữ Hán có phiên âm thành “quý”</div>
{{-hanviet-}}
<div class="NavContent" align="left">
[[Thể loại:Mục từ Hán-Việt]]
{{top}}
*[[季]]: [[quý]], [[quí]]
*[[蕢]]: [[quỹ]], [[quý]], [[quí]], [[khoái]], [[quĩ]]
*[[炅]]: [[cảnh]], [[quế]], [[quýnh]], [[quý]], [[quí]]
*[[愧]]: [[quý]], [[quí]]
*[[㑧]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瞆]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瞶]]: [[quý]], [[quí]]
*[[簣]]: [[quỵ]], [[quỹ]], [[quị]], [[quý]], [[quí]], [[quĩ]]
*[[䰎]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瑰]]: [[khôi]], [[quý]], [[quí]], [[côi]]
{{mid}}
*[[贵]]: [[quý]], [[quí]]
*[[痵]]: [[điển]], [[quý]], [[quí]]
*[[䝿]]: [[quý]], [[quí]]
*[[貴]]: [[quý]], [[quí]]
*[[癸]]: [[quý]], [[quí]]
*[[悸]]: [[quý]], [[quí]]
*[[鯚]]: [[quý]], [[quí]]
*[[睽]]: [[khê]], [[khuê]], [[quý]], [[quí]]
*[[媿]]: [[quý]], [[quí]], [[quy]], [[qui]]
*[[猤]]: [[quý]], [[quí]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
</div></div><span></span>
*[[季]]: [[quý]]
===Chữ Nôm===
*[[愧]]: [[quý]]
<span></span>
*[[貴]]: [[quý]]
([[Trợ giúp:Chữ Nôm|trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm]])
{{mid}}
[[Thể loại:Mục từ tiếng Việt có chữ Nôm]]
*[[瞶]]: [[quý]]
<span></span><div class="NavFrame collapsed">
*[[癸]]: [[quý]]
<div class="NavHead">Cách viết từ này trong chữ Nôm</div>
*[[悸]]: [[quý]]
<div class="NavContent" align="left">
{{bottom}}
 
{{-nôm-}}
{{top}}
</div></div><span></span>
*[[季]]: [[quỳ]], [[cuối]], [[quý]], [[quí]]
===Từ tương tự===
*[[愧]]: [[quý]]
<span></span><div class="NavFrame">
*[[瞶]]: [[quý]]
<div class="NavHead">Các từ có cách viết hoặc gốc từ tương tự</div>
*[[贵]]: [[quý]]
<div class="NavContent" align="left">
*[[痵]]: [[quý]]
*[[貴]]: [[quý]], [[quí]], [[quới]]
{{mid}}
*[[癸]]: [[quì]], [[quấy]], [[quậy]], [[quý]], [[quí]]
*[[悸]]: [[quý]]
*[[鯚]]: [[quý]]
*[[睽]]: [[khuê]], [[khê]], [[quý]], [[khóe]]
*[[媿]]: [[quý]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
:* [[quỳ]]
:* [[quỷ]]
:* [[quỵ]]
{{giữa}}
:* [[quy]]
:* [[quỹ]]
{{cuối}}
 
</div></div><span></span>
{{-noun-}}
===Danh từ===
<span></span>
[[Thể loại:Danh từ|quý]]
'''quý'''
# [[ngôi thứ|Ngôi thứ]] [[mười]] trong [[mười]] [[can]].
# [[thời gian|Thời gian]] ba tháng một, [[bắt đầu]] [[từ]] [[tháng]] [[Giêng]], [[tháng]] [[Tư]], [[tháng]] [[Bảy]] hoặc [[tháng]] [[Mười]], hay được viết là quí.
#: '''''Quí '''3 năm 2011.''
# [[sang|Sang]].
#: ''Khác màu kẻ '''quý''' người thanh (<u>[[w:Truyện Kiều|Truyện Kiều]]</u>)''
# Có [[giá trị]] [[cao]].
#: ''Của '''quý'''.''
 
{{-trans-}}
===Tham khảo===
 
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}