Khác biệt giữa các bản “lẻ”

Nghia "đồng nghĩa từ linh trong số học" Không chắc chắn dung và không đủ chứng minh người miền Nam gọi là lẻ. Nên bỏ đi không chả may khiến tâm lý người khác hiểu sai.
n (Bot: Dọn các liên kết liên wiki cũ)
(Nghia "đồng nghĩa từ linh trong số học" Không chắc chắn dung và không đủ chứng minh người miền Nam gọi là lẻ. Nên bỏ đi không chả may khiến tâm lý người khác hiểu sai.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[dôi|Dôi]] [[ra]] một [[phần]] của một [[số]] [[tròn]].
#: ''Một trăm '''lẻ''' ba.''
 
# Đồng nghĩa với từ linh trong số học (Người miền Nam gọi là lẻ).
#: ''Hai nghìn năm trăm '''lẻ''' một''.
#: ''Hai nghìn không trăm '''lẻ''' ba''.
#: ''Sáu trăm '''lẻ''' chín''.''
* [[lẻ loi]]
 
Người dùng vô danh