Khác biệt giữa các bản “hợp tác”

thêm ý nghĩa
n (Bot: Dọn các liên kết liên wiki cũ)
(thêm ý nghĩa)
{{-vie-}}
{{-pron-}}
===Động từ===
{{vie-pron|hợp|tác}}
<span></span>
 
[[Thể loại:Động từ|hợp tác]]
{{-verb-}}
'''hợp tác'''
# Cùng làm [[những]] [[việc]] [[chung]].
#: ''Ăng-ghen suốt đời '''hợp tác''' với.''
#: ''Các...''
#: ''Mác.''
#:hợp tác là mỗi người trong nhóm có một mục tiêu chung.
#:hợp tác là các thành viên biết tôn trọng nhau ,cùng làm việc nhóm và đạt hiệu quả tốt.
 
{{-trans-}}
===Tham khảo===
 
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
 
Người dùng vô danh