Khác biệt giữa các bản “lỗi”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 27.76.208.249 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.76.208.249 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
 
{{-vie-}}
{{-pron-}}
{| class="wikitable"
{{vie-pron|lỗi}}
|+
!
!
!
!
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
 
{{-hanviet-}}
===[[w:Phiên âm Hán-Việt|Phiên âm Hán–Việt]]===
<span></span><div class="NavFrame collapsed">
<div class="NavHead">Các chữ Hán có phiên âm thành “lỗi”</div>
<div class="NavContent" align="left">
[[Thể loại:Mục từ Hán-Việt]]
{{top}}
*[[誄]]: [[lỗi]], [[lụy]]
*[[纇]]: [[loại]], [[lỗi]]
*[[礌]]: [[lỗi]], [[lôi]]
*[[垒]]: [[luật]], [[lũy]], [[lỗi]]
*[[壘]]: [[luật]], [[lưu]], [[lũy]], [[lỗi]]
*[[儡]]: [[lỗi]]
*[[颣]]: [[lỗi]]
*[[礧]]: [[lỗi]], [[lôi]]
*[[㒦]]: [[lỗi]]
*[[礨]]: [[lỗi]]
*[[瘰]]: [[loa]], [[lõa]], [[lỗi]]
*[[儽]]: [[nang]], [[lỗi]], [[luy]]
*[[塁]]: [[lỗi]]
{{mid}}
*[[磊]]: [[tuân]], [[lỗi]], [[tuyến]]
*[[櫑]]: [[lũy]], [[lỗi]], [[lôi]]
*[[诔]]: [[lỗi]], [[lụy]]
*[[癗]]: [[lũy]], [[lỗi]]
*[[鑘]]: [[lỗi]], [[lôi]]
*[[磥]]: [[lỗi]]
*[[𦓤]]: [[lỗi]]
*[[耒]]: [[lỗi]]
*[[雷]]: [[lỗi]], [[lôi]]
*[[酹]]: [[loại]], [[lội]], [[lỗi]]
*[[鑸]]: [[thoản]], [[lỗi]], [[lôi]]
*[[蕾]]: [[lội]], [[lỗi]], [[lôi]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[儡]]: [[lỗi]]
</div></div><span></span>
*[[纇]]: [[lỗi]]
===Chữ Nôm===
*[[磊]]: [[lỗi]]
<span></span>
{{mid}}
([[Trợ giúp:Chữ Nôm|trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm]])
*[[瘰]]: [[lỗi]], [[lõa]]
[[Thể loại:Mục từ tiếng Việt có chữ Nôm]]
*[[耒]]: [[lỗi]]
<span></span><div class="NavFrame collapsed">
*[[酹]]: [[lỗi]]
<div class="NavHead">Cách viết từ này trong chữ Nôm</div>
{{bottom}}
<div class="NavContent" align="left">
{{-nôm-}}
 
{{top}}
*[[儡]]: [[lỗi]]
</div></div><span></span>
*[[塁]]: [[lỗi]]
===Từ tương tự===
*[[颣]]: [[lỗi]]
<span></span><div class="NavFrame">
*[[纇]]: [[lỗi]]
<div class="NavHead">Các từ có cách viết hoặc gốc từ tương tự</div>
*[[礧]]: [[lỗi]]
<div class="NavContent" align="left">
*[[礨]]: [[lỗi]]
*[[𣢹]]: [[lỏi]], [[lỗi]], [[lối]]
*[[磊]]: [[rủi]], [[trọi]], [[dội]], [[lẫn]], [[lòi]], [[lọi]], [[trỗi]], [[lỏi]], [[sỏi]], [[giỏi]], [[xổi]], [[trổi]], [[sói]], [[sõi]], [[lỗi]], [[lối]]
*[[𦓤]]: [[lỗi]]
*[[礌]]: [[sỏi]], [[lỗi]]
{{mid}}
*[[𥐧]]: [[lỏi]], [[lỗi]]
*[[櫑]]: [[lỗi]]
*[[瘰]]: [[loa]], [[luy]], [[lỗi]]
*[[𤻳]]: [[lỗi]], [[luỗi]]
*[[垒]]: [[lũy]], [[lỗi]]
*[[𥓹]]: [[lỗi]]
*[[耒]]: [[rủi]], [[nhồi]], [[rỗi]], [[rổi]], [[rồi]], [[lẫn]], [[lòi]], [[dồi]], [[lọi]], [[doi]], [[ròi]], [[lỗi]], [[lồi]], [[lội]]
*[[鑸]]: [[lôi]], [[lỗi]]
*[[酹]]: [[lỗi]]
*[[蕾]]: [[lôi]], [[lỗi]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
:* [[lời]]
:* [[lội]]
:* [[lồi]]
:* [[lọi]]
:* [[lỏi]]
:* [[lỡi]]
{{giữa}}
:* [[lơi]]
:* [[lối]]
:* [[lôi]]
:* [[lõi]]
:* [[lòi]]
:* [[lợi]]
{{cuối}}
 
{{-noun-}}
</div></div><span></span>
===Danh từ===
<span></span>
[[Thể loại:Danh từ|lỗi]]
'''lỗi'''
# [[chỗ|Chỗ]] [[sai sót]] [[do]] không [[thực hiện]] đúng [[quy tắc]].
 
{{-trans-}}
 
===Tham khảo===
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
257

lần sửa đổi