Khác biệt giữa các bản “độc đáo”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-adj-}} '''độc đáo''' # Có một không hai.. {{mẫu}} Thể loại:Tính từ tiếng Vi…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-adj-}} '''độc đáo''' # Có một không hai.. {{mẫu}} Thể loại:Tính từ tiếng Vi…”)
(Không có sự khác biệt)