Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tránh spam”

Tạo trang mới với nội dung “<span class="nowrap">{{{1|<noinclude>account</noinclude>}}}15px|@|link={{{2|<noinclude>example.com</noinclude>}}}</span><noinclude> {…”
(Tạo trang mới với nội dung “<span class="nowrap">{{{1|<noinclude>account</noinclude>}}}15px|@|link={{{2|<noinclude>example.com</noinclude>}}}</span><noinclude> {…”)
(Không có sự khác biệt)