Khác biệt giữa các bản “số dư”

Đã lùi lại sửa đổi 1998275 của Qz1e0802030 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 1998275 của Qz1e0802030 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
{{-syn-}}
* [[số thừa]]7854479
 
{{-trans-}}
 
{{-rel-}}
*[[đồng dư]]7854479
 
{{-ref-}}
87

lần sửa đổi