Khác biệt giữa các bản “hãy”

Đã lùi lại sửa đổi 1998182 của 113.185.9.156 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 1998182 của 113.185.9.156 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
 
{{-nôm-}}
{{top}}
{{top}},,mz,,m,z,zmz,mz,zzmzmz,zmzm,zmz,zmZmz,zmzzmz,,mz,mzmzmmzzmzmzmZ,zzzzmzmz,mzmzmzz,mz,zmzmz,mz,zz,z,zmz,zmzmz,mzmzz,,z,,mz,zmzzmz,zmzz,mzzmz,zmzmz,z,mzz,mzzmzzmzmzmzmzmMzzzmzmZmzzmzzm,zzmzm,zmzzzmzzmzmzmzmzmzmzm,z,z,z,mmz,zmz,zmzz,mzzmz,zmZmzzmzmz,mzzmzzmzmzmzmz,zmzmz,zz,zzzmzz,zzmzmzzzmzmzzzmzmzmzmz,zmzmzzzzmzzm,zzzmzmzzzzZmzzzzzzmz,,zzzz,mz,mzzzmzzzzmzzzmzzzzzzzmzzzmzz,zz,zm,mz,,,zmzzzmzzzzzz,,zzzzzzzzz
*[[矣]]: [[hẻ]], [[hỷ]], [[hở]], [[hỉ]], [[hãy]], [[hĩ]], [[hỹ]], [[hỡi]], [[hơi]]
*[[係]]: [[hể]], [[hề]], [[hệ]], [[hễ]], [[hãy]]
*[[唉]]: [[hởi]], [[ai]], [[hỏi]], [[hẽ]], [[hễ]], [[hãy]], [[hãi]], [[hĩ]], [[hỡi]], [[hơi]]
{{mid}}
*[[咍]]: ,zzzzz,zzzzzzzzzzzzm,z,mzzz,zzzzzz,zzmzzzz,,zmzmzzzzzmz,zzzzzzz,zzzz,,,zzzz,zzzz,zz,zzzz,,z,zzzzzzzzzzz,,,zzzzz,,zzzz,,zz,z,,zzz,zz,z,z,z,z,z,z[[hai]], [[hay]], [[thay]], [[hẫy]], [[hãy]], [[hây]]
*[[駭]]: [[hãy]], [[hãi]]
*[[咳]]: [[cay]], [[hãy]], [[gây]], [[hỡi]], [[gay]], [[khái]], [[hài]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
:* [[hay]]
:* [[hay]zz,,,z,zz,zz,zz,z,,,zzzz,,,,,zzzzz,z,zz,,,zz,,,zz,zz,,zz,z,,,,z,z,,z,z,,,,zz,,,z,zzzzzzzz,zzzzzzzzzzz,zzzzzz,zz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzBBmzmz]
:* [[háy]]
:* [[hẩy]]
#: ''Anh '''hãy''' cẩn thận .''
#: '''''Hãy''' làm xong rồi hẵng ngủ.''
 
Mmcmmccmzzwlzkzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzz
{{-trans-}}
 
87

lần sửa đổi