Khác biệt giữa các bản “đạt”

n
Nghĩa tên dat
n (Nghĩa tên dat)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Nghĩa tên dat)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
-------------------------------------
Tên đạt cũng có nghĩa
Tương lai rồng đạt ma sẽ đi vòng quanh trái đất để cho mọi người biết về Phật giáo mong đợi các bạn theo Phật giáo - phật giáo đi sau là người vĩ đại nhất , chúa đi trước không vĩ đại vậy Phật giáo mạnh nhất mong đợi các bạn Theo Phật
Người viết
Nguyễn Thành Đạt
4

lần sửa đổi