Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wiktionary:Nguồn gốc/WinVNKey/Lê Sơn Thanh”

H
(Vừa kiếm ra được luồng thư điện tử đã được Trần Thế Trung chuyển tiếp cho tôi cách đây mấy năm)
 
(H)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm [http://winvnkey.sf.net/ WinVNKey], đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây.
Oooooouuuluuouhuui
Lhlô
 
==Lời xin phép tái sử dụng phần mềm==
Người dùng vô danh