Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

Bổ sung chính tả
(Tẩy trống chỗ thử)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<!-- ========================================================================
BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI ĐOẠN -->{{/Đầu}}<!-- NÀY.
======================================================================== -->
Người dùng vô danh