Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Hình ảnh”

 
==Nguồn hình ảnh==
===Dùngdùng ngay===
Các hình sau có thể dùng ngay trong bài viết với cú pháp (hướng dẫn bên dưới) chứa tên hình:
*Các hình ảnh đã có sẵn tại [[Wikimedia Commons]]: tham khảo tại [[:commons:|Commons]].
Người dùng vô danh