Khác biệt giữa các bản “lẻ”

n
định nghĩa đó lấy từ từ điển của Hồ Ngọc Đức tại Informatik, là một trang có độ uy tín cao, còn việc "100% không ai hiểu được định nghĩa này" thì mời bạn dẫn nguồn
(Định nghĩa ''Dôi ra một phần dư của một số tròn'' gần như không đúng 100% không ai hiểu được định nghĩa này.Có gì xin góp ý nhé.)
n (định nghĩa đó lấy từ từ điển của Hồ Ngọc Đức tại Informatik, là một trang có độ uy tín cao, còn việc "100% không ai hiểu được định nghĩa này" thì mời bạn dẫn nguồn)
# Không [[chẵn]], không [[chia hết]] cho [[hai]].
#: ''Số '''lẻ'''.''
# [[dôi|Dôi]] [[ra]] một [[phần]] của một [[số]] [[tròn]].
#: ''Một trăm '''lẻ''' ba.''
# Đồng nghĩa với từ linh trong số học (Người miền Nam gọi là lẻ).
#: ''Hai nghìn năm trăm '''lẻ''' một''.
2.759

lần sửa đổi