Khác biệt giữa các bản “lẻ”

Định nghĩa ''Dôi ra một phần dư của một số tròn'' gần như không đúng 100% không ai hiểu được định nghĩa này.Có gì xin góp ý nhé.
(Tôi xin góp ý một chút xíu bạn Huỳnh Nhân Thập nên xem lại định nghĩa ''Dôi ra một phần của một số tròn'' ai đọc cũng không hiểu định nghĩa này.)
(Định nghĩa ''Dôi ra một phần dư của một số tròn'' gần như không đúng 100% không ai hiểu được định nghĩa này.Có gì xin góp ý nhé.)
# Không [[chẵn]], không [[chia hết]] cho [[hai]].
#: ''Số '''lẻ'''.''
# [[dôi|Dôi]] [[ra]] một [[phần]] của một [[số]] [[tròn]].
#: ''Một trăm '''lẻ''' ba.''
# Đồng nghĩa với từ linh trong số học (Người miền Nam gọi là lẻ).
#: ''Hai nghìn năm trăm '''lẻ''' một''.
Người dùng vô danh