Khác biệt giữa các bản “cùng”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung thêm những ý còn thiếu.)
#: ''Mưa lớn '''cùng''' lốc xoáy tàn phá một số khu vực''.''
#: ''Học toán '''cùng''' thủ khoa''.''
#: ''Giàu sang '''cùng''' phú quý làm sao mua được tình''.''(Trích trong lời bài hát: Người giàu cũng khóc.).
# [[biểu thị|Biểu thị]] [[người]] [[sắp]] [[nêu]] [[ra]] là đối [[tượng]] [[mà]] [[chủ thể]] của [[hoạt động]] [[vừa]] [[nói]] [[nhằm]] [[tới]], [[coi]] là có [[quan hệ]] [[tác động]] [[qua lại]] [[mật thiết]] với [[mình]].
51

lần sửa đổi