Khác biệt giữa các bản “cùng”

không có tóm lược sửa đổi
'''cùng'''
# Từ [[biểu thị]] [[quan hệ]] [[liên hợp]].
# [[biểu thị|Biểu thị]] [[người]] hay [[sự vật]], sự việc [[sắp]] [[nêu]] [[ra]] có [[mối]] [[quan hệ]] đồng [[nhất]] về [[hoạt động]], [[tính chất]] hoặc [[chức năng]] với [[người]] hay [[sự vật]], sự việc [[vừa]] được [[nói]] đến.
#: ''Nó đến '''cùng''' với bạn.''
#: ''Nàng về nuôi cái '''cùng''' con. ([[ca dao]]).''
51

lần sửa đổi