Trần Thế Trung

không có tóm lược sửa đổi
{{Babel-3|vi|en-3|fr-2}}
==Giới thiệu==
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/User:Tttrung Liên kết đến trang của tôi tại Wikipedia Tiếng Việt]
==Việc làm/To do==
*[[Đặc biệt:Allmessages]] công việc Việt hóa giao diện của người quản lý.
Người dùng vô danh