Khác biệt giữa bản sửa đổi của “cỗ”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thế {{VieIPA}} bằng {{vie-pron}})
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:* [[cô]]
:* [[cố]]
:* [[cờ]]v00vvvvv0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 000000000000000000vvvvvvvvvvvvv0v
:* [[cờ]]
:* [[cớ]]
{{giữa}}
Người dùng vô danh