A-heun~viwiktionary

Gia nhập ngày 16 tháng 2 năm 2007
n
Maintenance script đã đổi Thành viên:A-heun thành Thành viên:A-heun~viwiktionary (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “A-heun” thành “…
(profile)
 
n (Maintenance script đã đổi Thành viên:A-heun thành Thành viên:A-heun~viwiktionary (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “A-heun” thành “…)
 
0

lần sửa đổi