Vy~viwiktionary

Gia nhập ngày 18 tháng 9 năm 2012
n
Maintenance script đã đổi Thành viên:Vy thành Thành viên:Vy~viwiktionary (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Vy” thành “[[Special:Centra…
(Tạo trang mới với nội dung “Mình tên là nguyễn Thị Thảo Vy Học sinh lớp 6A Mình thích đá cầu”)
 
n (Maintenance script đã đổi Thành viên:Vy thành Thành viên:Vy~viwiktionary (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Vy” thành “[[Special:Centra…)
 
0

lần sửa đổi